BACHBLOESEMS

 

Dit is een erg intrigerende manier om voornamelijk emotionele hinderpalen, blokkades op een natuurlijke manier aan te pakken.

De Bachbloesems zijn ontdekt en ontwikkeld door Dr. Edward Bach, net vóór WO II. Zijn levensverhaal leest als een parabel. Naast zijn bijdrage in de homeopathie en bacteriologie, ontdekte hij de kracht van bloesems (en knoppen) en wist deze te gebruiken om terug balans te brengen in de emoties en welzijnstoestand van elk levend wezen (mens/dier/plant).

Soms zijn we van onze "evenwichtslijn" afgedwaald en zijn bepaalde van onze eigenschappen naar het negatieve gaan overhellen. Bachbloesems kunnen hier terug balans in brengen.

Mensen die geloven in homeopathie, zullen ook snel de werking van Bachbloesems begrijpen, omdat het op een gelijkaardig principe steunt. Specifieke bloesems en knoppen, worden volgens een vastgelegd procedé geoogst en hun trilling, energie, eigenschappen, kracht worden in feite onder invloed van de zon overgezet in het water waar ze in gelegd worden. Na een hele reeks verdunningen (zoals bij homeopathie), bekomt men een moederoplossing. Die wordt dan verdeeld in flesjes over de hele wereld. Die dienen op hun beurt dan weer als basis voor een flesje Bachbloesems dat ik voor cliënten samenstel.

In totaal wordt er zo gewerkt met 38 remedies.

Ik wil iedereen uitnodigen om ooit eens tijd te maken om de documentaire over het geheugen van water of een korte introductie over het mysterie van water te bekijken. Daar ligt een deel van het antwoord van het werking en kracht van de Bachbloesems en het zet de kennis van “de wetenschap” ook wel een beetje in perspectief. Water is op zijn minst even mysterieus, zoniet mysterieuzer dan Bachbloesems. Als we met onze gedachten de structuur van water kunnen veranderen, waarom zouden zuivere natuurverschijnselen zoals bloemen dit niet kunnen? Ik stel de vraag gewoon luidop.

Om maar te zeggen dat ik sterk geloof dat de Bachbloesems een grote waarde hebben.

 

Voor wie?

Ze zijn erg werkzaam bij kinderen in het algemeen (gedragsproblemen, uitingsproblemen, concentratieproblemen, angsten, …) en omdat kinderen volgens mij nog zuiverder zijn, zich op een hoger trillingsniveau bevinden, zijn ze erg ontvankelijk voor deze energetische methode.

Daarnaast is het ook een fantastische manier om steun te bieden bij oa. pubers en studenten tijdens moeilijke/belastende/intense periodes (bv. Examens, echtscheidingen, veranderen van school, …).

Bij volwassenen kan het ook een hulpmiddel zijn om opnieuw vooruit te geraken, te groeien en gedachten, emoties, angsten, … die in de weg staan, even te overstijgen en zo te merken dat je een veranderend wezen bent en geen statisch gegeven dat niet meer kan veranderen. De problemen als volwassene zijn trouwens dezelfde als van kinderen, ze lijken alleen ingewikkelder geworden.

Kortom, ze zijn voor iedereen geschikt, zelfs voor dieren en planten.

 

Hoe verloopt een sessie?

De Bachbloesems kunnen perfect gebruikt worden als zelfhulp, door iedereen, net omdat het zo eenvoudig is. Je hebt wel een zekere kennis nodig, maar ze zijn volledig veilig en voor eenvoudige, duidelijke problemen kunnen ze gemakkelijk ingezet worden.

Toch is het nuttig om de hulp van een Bachbloesem-‘kenner’ in te roepen, omdat niet alle problemen zo duidelijk aan de oppervlakte komen, of omdat je er (nog) geen kennis over hebt. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het luisteren naar uw verhaal, waarbij we ons toespitsen op de beleving in het heden. Daarbij zal ik minimaal gerichte vragen stellen om zo tot de gepaste bloesemremedie te komen, die steun kan bieden om u op emotioneel vlak een rustpauze te gunnen. Op die manier kan men terug een klare kijk krijgen op wat er op dat moment leeft, om zo  zelf terug met volle kracht in zijn/haar leven te kunnen verder groeien.

Na afloop van het gesprek krijg je een flesje mee waarin één tot meerdere ‘Bachremedies’ zitten, die je zullen ondersteunen in hetgeen waar je mee worstelt. Die worden ook besproken, zodat je weet wat erin zit.

De Bachremedie neem je dagelijks en heel regelmatig (4 x 4 druppels) in om jezelf constant te heroriënteren waar je zelf naartoe wil. Hoe lang je dit moet nemen, hangt af van de klacht. Dit kan gaan van enkele weken tot maanden.

Ikzelf gebruik het ook ter ondersteuning bij de andere methoden, omdat het een mooie aanvulling kan zijn. Uiteraard enkel als de cliënt ervoor openstaat. Soms kan het helpen om een opening te maken in de gedachten, angsten, onzekerheden, die een verbetering van de klacht(en) in de weg staan. Mijn devies is: “als je op meerdere paarden tegelijk wedt, heb je meer kans op winst”.

 

Hoe innemen?

Een flesje gaat ongeveer een maand mee en je neemt in principe minstens 4 x 4 druppels, tenzij je de behoefte voelt om dit vaker te doen. Over het belang van het voldoende regelmatig innemen van de druppeltjes kan ik nog het volgende meegeven. Mijn inspirerende lerares Bachbloesems omschreef de werking als volgt:

Wanneer je in een jungle loopt, kan je je nergens op oriënteren (je kan de zon niet zien en je ziet enkel boomstammen om je heen). Plots hoor je een fluitje dat je een richting aangeeft en je begint in die richting te lopen. Het zal niet lang duren vooraleer de juiste richting opnieuw zoek is en je weer doelloos rondloopt. Wanneer je echter heel regelmatig dat fluitsignaal hoort (=elke inname van de Bachbloesemremedie die bij je past), kan je je telkens opnieuw heroriënteren en zo raak je (zeker sneller) de jungle uit.

 

 

Terug naar overzicht