Dries

Wanneer ik mijn verhaal tegenwoordig vertel, dan begin ik met mijn gevoel op mijn 21. Ik voelde me toen 85 jaar oud, of toch in mijn beleving hoe een oude man zich fysiek, mentaal en emotioneel voelt. Ondertussen ben ik twintig jaar verder en voel ik me 21 jaar en kan ik bewegen als een kind van 2 jaar. Ondertussen besef ik ook dat dit oude beeld van een 85-jarige mens een illusie is en ben ik een groot voorstander en ervaringsdeskundige in het "verjongend ouder worden". Ik ben van een zoekende, stijve hark, met constante pijn en beperkingen, uitgegroeid tot een mens die soepel beweegt en steeds weer nieuw potentieel in zichzelf ontdekt. In 2016 studeerde ik af na een 4-jarige opleiding als gezondheidsbegeleider aan de Levensschool vzw, hoewel ik sinds 2015 begonnen met een eigen praktijk. Ik ben rebels ,volg mijn eigen weg en leer zoveel mogelijk uit mijn ervaringen en die van anderen. Ik werk vooral om te leven en breng ook veel tijd door met mijn gezin. We kozen in 2021 voor thuisonderwijs voor onze beide kinderen en dat vraagt heel wat creativiteit. Gedreven vanuit mijn eigen en andere mensen hun ervaringen, is mijn doel om mensen terug te helpen herinneren dat het leven geen neerwaartse spiraal is, maar een opwaartse. Het doel is steeds met een open mind te luisteren en mee te ontdekken welke steun op welk moment het meest gepast is. Ik hou van het geven van massages die een impact hebben en ik heb onderweg ontdekt dat als we ons allen meer bewust zouden zijn van de basis van gezondheid, er heel veel minder pijn en verdriet zou zijn in onze levens. Extra ervaringen uit de Dorn-Breus Methode, Transfigura, EFT, Visioning, de Wim Hof Methode, homeopathie, helpen de aanpak op maat te ondersteunen. Mijn intentie is steeds om vanuit mijn hart mensen bij te staan, te adviseren, te ondersteunen, zodat ze weer zelf verantwoordelijkheid nemen en terug beseffen hoe magisch het leven is en hoe wonderlijk ze in elkaar zitten.

 

NETERU

 

Met deze term duidde men in de Egyptische mythologie, het concept van natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes, die in de hele kosmos functioneren, aan. De oudste bronnen van deze term gaan terug tot 11.248 v.Chr.!!  Het begrip neteru valt eigenlijk niet te bevatten in één woord dat wij kennen. In feite maak ik dagelijks, bewust en onbewust, gebruik van deze krachten, die wij allen bezitten en die ons continu omringen.

Aangezien de wereld van de neteru (dus al die natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes), een reflectie van onze wereld waren (met leiders, arbeiders, armen, rijken), waren dus ook niet alle neteru gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van macht en invloed geplaatst.Dit is zo op macro-niveau in onze wereld, onze maatschappij, waar ook niet iedereen op dezelfde hoogte staat. Maar evenzeer op micro-niveau in ons lichaam en onze geest, waar het ene ook meer macht heeft over het andere. Hoe vaak nemen onze gedachten niet het voortouw en beperken op die manier onze oneindige mogelijkheden?

De fenomenale wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct van de activiteit van de neteru. Als dingen misgingen, geloofde men dat dit kwam omdat een netjer verstoord of vertoornd was. Men moest daarom dagelijks grote en kleinere rituelen volhouden om hun dankbaarheid te betonen en om hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao voltrokken en had als oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.

Deze term bevat een universele kennis, waar we veel van kunnen leren, zowel op macro-, als op microniveau.

De uiterlijke wereld (wat we rondom ons zien en ervaren) is voor ons een spiegel van de innerlijke wereld (wat we voelen) en de manier waarop we ons innerlijk voeden en in stand houden heeft invloed op hoe we de uiterlijke wereld ervaren, maar ook omgekeerd. Dit is niets zweverig. Dit gaat eerder om de essentie van ons bestaan, wat zeer echt en bruikbaar is en ons toelaat om spelend en genietend door dit leven te glijden.

Wat we ook heel mooi vonden , was dat men in de tijd van de Egyptenaren dagelijks grote en kleine rituelen uitvoerde om hun dankbaarheid te betonen en op die manier een gunstige invloed te bekomen. We kunnen hier een mooie parallel trekken met ons dagelijks leven. Met verschillende dagelijkse rituelen (dankbaarheid, yoga, stiltemoment, genieten van het moment, ademhalingsoefening, meditatie, relaxatieoefening, tai chi, voedingsgewoonten....) kunnen we onze gezondheid optimaliseren, want ze werken op verschillende deelaspecten van ons zijn, ons lichaam, geest, emoties, ... in.

Dankbaarheid zouden wij iedereen als klein dagelijks ritueel aanbevelen. Zijn we voldoende dankbaar voor de kleine dingen, voor wat we wel hebben, voor de schoonheid en perfectie van het moment?