D R I E S  E N  R A G N A

 

Dries

 

 

 

In 2016 afgestudeerd als gezondheidsbegeleider aan de Levensschool vzw en sinds 2015 begonnen met een eigen praktijk. Gedreven vanuit zijn eigen ervaringen, is zijn doel andere mensen onrecht en onnodig of langdurig lijden te besparen. Van zijn 9 jaar worstelend met pijnklachten, zoekend, met trial and error, gekomen tot het ondersteunen van worstelende medemensen in hun proces. Het doel is steeds met een open mind te luisteren en mee te ontdekken welke steun op welk moment het meest gepast is. Extra ervaringen uit de Dorn-Breus Methode, Transfigura, EFT, Visioning, de Wim Hof Methode, homeopathie, helpen de aanpak op maat te ondersteunen en ook preventie verder uit te dragen. Zijn grote droom is het onrecht verminderen in de huidige aanpak en benadering van kanker én het tekort aan effeciënte natuurlijke ondersteuning bij mensen met kanker aanvullen. 
 
 
 
 
 
 

Ragna 

 
 
 
 
Al van jongs af aan werd Ragna Dewaele aangetrokken door schoonheid. Als kind was dat vooral verwonderd zijn over de prachtige natuur, dieren, ... Tijdens een langere autorit kon ze uren kijken naar het voorbijrazende beeld van bomen, wolken in de lucht, vogels die voorbijvlogen, de vele kleuren in de natuur, ...
 
Als tiener werd haar drang naar schoonheid iets letterlijker en ging ze studeren voor schoonheidsspecialiste. Na enkele jaren besefte ze dat die schoonheid geen antwoorden bood op de vele (levens)vragen die ze ondertussen had. Na haar opleiding maatschappelijk werk, gekozen door haar interesse in de innerlijke schoonheid in de mens , werkte ze een tiental jaar in de zorgsector.  Ook daar bleef ze op haar honger zitten.
 
Ze ging actief op zoek naar haar levensmissie (en naar zichzelf) en op een dag kwam ze het boek 'quantum touch' tegen. Met je handen helen. Ze voelde en wist intuïtief dat dit in de lijn van haar missie lag.  In de opleiding Regenesis Healing herontdekte ze het werken met energie en zoveel jaar later voegde ze hier Reiki (Usui Shiki Ryoho) aan toe. Een combinatie van dit alles (waaronder ook een tweejarige opleiding aura chakra reading healing die ze momenteel volgt en nog andere trainingen en workshops) zorgt voor krachtige energietools die ze inzet in haar individuele sessies.
 
 Ragna is ervan overtuigd dat ieder mens en ieder wezen recht heeft op schoonheid, vreugde, liefde,... in zijn/haar leven. Zijn wie je werkelijk bent, puur en in harmonie. Ze helpt je hier graag bij.

 

NETERU

 

Met deze term duidde men in de Egyptische mythologie, het concept van natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes, die in de hele kosmos functioneren, aan. De oudste bronnen van deze term gaan terug tot 11.248 v.Chr.!!  Het begrip neteru valt eigenlijk niet te bevatten in één woord dat wij kennen. Dat is ook zo met wat wij doen. Ik als gezondheidsbegeleider, mijn vrouw als energetisch begeleider. Echter, datgene dat we met passie doen, namelijk mensen leren dat ze zichzelf (kunnen) helen, kunnen we niet in één woord vatten.

Aangezien de wereld van de neteru (dus al die natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes) een reflectie van onze wereld waren (met leiders, arbeiders, armen, rijken), waren dus ook niet alle neteru gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van macht en invloed geplaatst.Dit is zo op macro-niveau in onze wereld, onze maatschappij, waar ook niet iedereen op dezelfde hoogte staat. Maar evenzeer op micro-niveau in ons lichaam en onze geest, waar het ene ook meer macht heeft over het andere. Hoe vaak nemen onze gedachten niet het voortouw en beperken op die manier onze oneindige mogelijkheden?

De fenomenale wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct van de activiteit van de neteru. Als dingen misgingen was dat omdat een netjer verstoord of vertoornd was. Men moest daarom dagelijks grote en kleinere rituelen volhouden om hun dankbaarheid te betonen en om hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao voltrokken en had als oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.

Omgekeerd waren de neteru op hun beurt afhankelijk van de mens die (via het ritueel) hen voedt en in stand houdt.

De uiterlijke wereld (wat we rondom ons zien en ervaren) is voor ons een spiegel van de innerlijke wereld (wat we voelen) en de manier waarop we ons innerlijk voeden en in stand houden heeft invloed op hoe we de uiterlijke wereld ervaren, maar ook omgekeerd. Dit is niets zweverig. Dit gaat eerder om de essentie van ons bestaan, wat zeer echt en bruikbaar is en ons toelaat om spelend en genietend door dit leven te glijden.

Wat we ook heel mooi vonden , was dat men in de tijd van de Egyptenaren dagelijks grote en kleine rituelen uitvoerde om hun dankbaarheid te betonen en op die manier een gunstige invloed te bekomen. We kunnen hier een mooie parallel trekken met ons dagelijks leven. Met verschillende dagelijkse rituelen (dankbaarheid, yoga, stiltemoment, genieten van het moment, ademhalingsoefening, meditatie, relaxatieoefening, tai chi, voedingsgewoonten....) kunnen we onze gezondheid optimaliseren, want ze werken op verschillende deelaspecten van ons zijn, ons lichaam, geest, emoties, ... in.

 

Dankbaarheid zouden wij iedereen als klein dagelijks ritueel aanbevelen. Zijn we voldoende dankbaar voor de kleine dingen, voor wat we wel hebben, voor de schoonheid en perfectie van het moment?