Gezond eten, voldoende bewegen, omgaan met stress. We worden ermee om de oren gesmeten, maar wat betekenen ze en hoe doen we dit?

Hoe kunnen we gezond blijven of gezond worden?

Waar leggen we prioriteiten op gezondheidsvlak en wat met de mensen om ons heen?

Alles wat ik in feite doe heeft een preventieve werking omdat het enkel het natuurlijk aanwezige zelfgenezend vermogen van ons, mensen, ondersteunt en versterkt, maar in dit onderdeel wil toch nog wat extra aandacht geven aan de primaire preventie, namelijk het voorkomen dat je ziek wordt.

 

Via individuele sessies en workshops in groep, wil ik mensen bewuster maken van wat ze kunnen doen om het risico op de meest voorkomende ‘beschavingsziekten’ te beperken. Wat is ziekte, wat is gezondheid en welke invloeden hebben een impact op mijn gezondheid?

Onder andere via een iriscopie die niet diagnostisch is, maar wel kan aangeven waar je eventuele zwakten liggen in je constitutie, kunnen we bepaalde accenten leggen in voeding en levenswijze om zo preventief te werken op bepaalde risico’s.

Een andere mogelijkheid is het bespreken/aanbevelen van enkele onontbeerlijke voedingssupplementen en daar prioriteiten in bepalen. Het is namelijk zo dat ieder van ons in minder of meerdere mate bepaalde tekorten heeft, maar afhankelijk van persoon tot persoon en ook van het budget dat men wil uitgeven, kunnen we de meest nuttige eruit halen.

Over gezonde voeding zijn ook heel wat misverstanden en ik meen dat ik ondertussen een goede, wetenschappelijk onderbouwde visie heb ontwikkeld op wat wel en wat niet onder een natuurlijk gezonde dagelijks voeding valt. Dit gaat ondermeer over het consumeren van de juiste vetten, weten welke voedingsmiddelen je beter vermijdt en van welke je juist meer mag eten. Met de nadruk op de toepasbaarheid in het dagelijks leven en het vermijden van fanatisme.

Een eenvoudige relaxatieoefening kan ook steeds wonderen doen om een tegengewicht te bieden aan stress en ook Bachbloesems (met gesprek) kunnen hier ondersteuning bieden. Of door tijdig een dieptemassage bij pijnklachten.

Het vermijden van (ingrijpende) medicatie zou de hoofdbekommernis moeten zijn van iedereen die zich bezighoudt met de gezondheid van anderen. Door dit primaire preventieve luik in te bouwen, hoop ik mensen aan te spreken om niet te wachten tot men al op het punt is gekomen dat de weg terug (naar een aanvaardbare gezonde toestand) moeilijk(er) wordt.

 

“Beter voorkomen dan genezen, is actueler dan ooit”