WAAROM NETERU?

Met deze term duidde men in de Egyptische mythologie, het concept van natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes, die in de hele kosmos functioneren, aan. De oudste bronnen van deze term gaan terug tot 11.248 v.Chr.!!  Het begrip neteru valt eigenlijk niet te bevatten in één woord dat wij kennen. Dat is ook zo met wat wij doen. Ik als gezondheidsbegeleider, mijn vrouw als energetisch begeleider. Echter, datgene dat we met passie doen, namelijk mensen leren dat ze zichzelf (kunnen) helen, kunnen we niet in één woord vatten.

Aangezien de wereld van de neteru (dus al die natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden en principes) een reflectie van onze wereld waren (met leiders, arbeiders, armen, rijken), waren dus ook niet alle neteru gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van macht en invloed geplaatst.Dit is zo op macro-niveau in onze wereld, onze maatschappij, waar ook niet iedereen op dezelfde hoogte staat. Maar evenzeer op micro-niveau in ons lichaam en onze geest, waar het ene ook meer macht heeft over het andere. Hoe vaak nemen onze gedachten niet het voortouw en beperken op die manier onze oneindige mogelijkheden?

De fenomenale wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct van de activiteit van de neteru. Als dingen misgingen was dat omdat een netjer verstoord of vertoornd was. Men moest daarom dagelijks grote en kleinere rituelen volhouden om hun dankbaarheid te betonen en om hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao voltrokken en had als oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.

Omgekeerd waren de neteru op hun beurt afhankelijk van de mens die (via het ritueel) hen voedt en in stand houdt.

De uiterlijke wereld (wat we rondom ons zien en ervaren) is voor ons een spiegel van de innerlijke wereld (wat we voelen) en de manier waarop we ons innerlijk voeden en in stand houden heeft invloed op hoe we de uiterlijke wereld ervaren, maar ook omgekeerd. Dit is niets zweverig. Dit gaat eerder om de essentie van ons bestaan, wat zeer echt en bruikbaar is en ons toelaat om spelend en genietend door dit leven te glijden.

Wat we ook heel mooi vonden , was dat men in de tijd van de Egyptenaren dagelijks grote en kleine rituelen uitvoerde om hun dankbaarheid te betonen en op die manier een gunstige invloed te bekomen. We kunnen hier een mooie parallel trekken met ons dagelijks leven. Met verschillende dagelijkse rituelen (dankbaarheid, yoga, stiltemoment, genieten van het moment, ademhalingsoefening, meditatie, relaxatieoefening, tai chi, voedingsgewoonten....) kunnen we onze gezondheid optimaliseren, want ze werken op verschillende deelaspecten van ons zijn, ons lichaam, geest, emoties, ... in.

 

Dankbaarheid zouden wij iedereen als klein dagelijks ritueel aanbevelen. Zijn we voldoende dankbaar voor de kleine dingen, voor wat we wel hebben, voor de schoonheid en perfectie van het moment?

 

 

 


 

Daar sluit onze taak als gezondheids-/energetisch begeleider dan ook perfect bij aan. Mensen bewust maken wat ze wél kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren en dan samen zoeken hoe ze een gezonde toestand optimaal kunnen behouden.