Opstellingswerk

(door Sophie Arras)

Zondag 6 mei van 14u00 tot 18u00
Deelnameprijs : 30 euro en met maximum van 12 mensen die deelnemen.

Algemeen: Opstellingswerk is een praktische, verhelderende techniek
waarmee je inzicht kunt krijgen in de oorzaak van bepaalde situaties die zich in je leven manifesteren. Trans generationeel worden onbewust patronen doorgegeven en het veld waarin we werken geeft een beeld weer van de verwarring die hierdoor ontstaan is.
Het ontwarren van de knoop gebeurt tijdens een opstelling steeds met eerbied en respect zonder oordelen of veroordelen.
Er is ruimte voor een 3-tal opstellingen. De middag zelf zal bepalen rond wiens vraag we zullen werken.

Dries: Ik ben zeer dankbaar om Sophie Arras naar Beveren te brengen voor een boeiende namiddag. Sophie is een goede vriendin van mij, die op een heel bijzondere manier werkt met opstellingen. Er bestaan veel vooroordelen over familieopstellingen, maar hoe Sophie het opstellingswerk opvat is heel boeiend en verhelderend voor zowel degene die een vraag heeft/stelt, als voor de respresentanten (persoon die gevraagd wordt om een onderdeel van de vraag te vertegenwoordigen: een gevoel, een karaktereigenschap, soms een persoon). Sophie laat steeds de kernkwaliteiten of sterktes naar boven komen en zorgt dat iedereen (zich) goed voelt. Die kwaliteiten of sterktes kunnen je verder helpen om met bepaalde thema’s in je leven om te gaan en meer helderheid te krijgen. Hoe minder er geweten is over de vraagsteller zijn/haar persoonlijke situatie, hoe beter, waardoor ieders privacy gerespecteerd wordt en iedereen zich veilig voelt.

inschrijven en vragen kan via info@neteru.be of 0485/98.38.46